SPEKTRA-ART SPEKTRA-ART
Bokpaket: Healing, Kanalisering, Naturväsen, Jordens Kristallnät

Bokpaket: Healing, Kanalisering, Naturväsen, Jordens Kristallnät

180 SEK120 SEK

Bokpaket: 120kr (ord 180kr)

Författare: Mikael Kvist

Om Naturväsen: De är små, de är blyga och kräver aldrig någonting. De själva och deras bärare har inte fått finnas och medvetet uteslutits ur krönikor. Bäraren är den kvinnliga gudomliga principen, Modern, som de lever inuti. De kräver aldrig något.

Bokfakta: 13s , A4, ISBN 978-91-88422-12-5

Om Jordens Kristallnät: Jordens kristallnät är ett outforskat energinät. Det är av största betydelse för vår individuella och globala hälsa. Öppningar i detta energinät, sk kristallportar, finns på olika platser i naturen. Inom dessa uppträder ibland tidfenomen. Våra förfäder kände till dessa dimensionsportar och förlade både tempel och gravplatser där.
Bokfakta: 16s , A4,  ISBN 978-91-88422-10-1

Om Kanalisering: Skulle du kunna tänka dig bli besatt? De flesta tycker blotta tanken på att förlora den fria viljan är högst obehaglig. Vad få vet är att kanalisering är en form av frivillig besatthet. Det man kallar kanalisering omfattar även kanalisering av olika former av healing. 

Bokfakta: A4, ISBN 978-91-88422-11-8

Om Healing: Mikael tillhör en av de få klärvoajanta som är healer och som har belyst detta med sin psykologiska utbildning. Detta häfte kommer att tillfredställa den läsare som både vill få en annorlunda klärvoajant inblick i healing kryddad med en god portion sunt förnuft.

Bokfakta: 16s , A4, ISBN 978-91-88422-16-3

Nytryck: 2016

Läs utdrag, recension, mm: www.spektra-art.se
Besök författaren: www.mikaelkvist.se